Производствената част предлага варианти за водене на: Уникално производство (ел. табла, регенерати, апаратура, изграждане обеткти и др.); Рецептурно производство (храни, напитки, месопреработване, пластмаси и др.). Заявки, Планиране, Синхронизация,Проследимост, Проекто и реална себестойност. Управление на Партидността. FIFO, LIFO, Ср.претеглено изписване на материали,стоки,услуги.

1 | 2 | 3 | 4