1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

Външни WEB базирани достъпи:
• вход дистрибутори: цени, достъп, поръчки,история
• вход външни клиенти: електронен магазин, региатрация,кошница, поръчки
• вход агенти: наличности,цени,заявки,продажби,история, отчети
• вход търговци: наличности,цени,заявки,продажби,история, Управление клиенти (CRM)
• вход мениджъри: Изпълнение Таргети, Задължения, Вземания, Печалби, Бизнес анализи(BI),графики
          Тази система прави нашите клиенти много по атрактивни и конкурентно способни и разширява пазарният им дял.