1 | 2 | 3 | 4 | 5


Фирма "Мегасет" предлага разработен софтуер предназначен за Мобилна търговия с Навигация Гугъл мапс:
• Агенти: Планиране, Навигация, Заявки, CRM, Продажби, Отпечатване, Салда, История
• Разнос: Оптинизиране курсове, Планиране, Навигация, Отпечатване, Салда, История
• VAN: Планиране, Навигация, CRM, Продажби, Отпечатване, Салда, История, Фискализация.
• Партидност: Контрол с баркод чрез камера на Смартфон. Дейта колектори в различни сченарии.
• Мениджъри: Бизнес амализи (BI), Графики, Салда, Задължения, Каси, Печалби
• Управление складове: контрол за набраната и натоварена стока чрез обикновеннни Смартфони