1 | 2 | 3 | 4

Складова програма "Супер офис" версия 24 е нов пакет с имплементирани модули съобразени с последните изисквания на наредба Н-18 за софтуерите за управление на търговските обекти. Новата версия се отличава с промени на режимите на продажбите, фискализацията и фактурирането. Защитата на личните данни, които са съобразени с изискванията на Европейската конвенция за защита на личните данни (GRDP), са основен акцент в  модула за оператори на продукта. "Супер офис" се отличава се с нов интуитивен интерфейс, модул за бизнес анализ, комуникация със счетоводни модули и модул за разносна търговия, разположен както на локална машина така и към облачна система или хостинг. Също така се доразви модул за експорт на документи към други системи за документооборот със съответния стандарт. Надяваме се новият ни програмен продукт "Супер офис" v.24 да удовлетвори изискванията на нашите клиенти.